Gospodaruj odpadami zgodnie z prawem!

ZAMAWIAM

„Gospodarowanie odpadami
Odbiór - Transport - Składowanie - Utylizacja”

Jedyny miesięcznik dla firm i instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, które mają z nimi do czynienia na etapie:
odbioru, transport, składowania lub utylizacji
.

Dzięki publikacji poznasz najnowsze zmiany i interpretacje przepisów prawa, co pozwoli Ci bezbłędnie przygotować dokumentację związaną z gospodarowaniem odpadami.

Korzystając z porad zawartych w magazynie:

  • Unikniesz wysokich kar za niewłaściwe gospodarowanie odpadami.
  • Już nigdy nie pomylisz kodu odpadu.
  • Poznasz wszystkie wymogi dotyczące transportu odpadów.
  • Bezbłędnie przygotujesz dokumentację przetargową.
  • Dowiesz się, jak uzyskać dofinansowanie na projekty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
  • Nie narazisz się na karę aresztu za szkodzenie środowisku.

Interpretacje przepisów

Czasopismo gwarantuje dostęp do najnowszych zmian w prawie, wiele cennych porad w kwestiach formalnych, możliwość rozwiązania problemów przy pomocy ekspertów oraz informacje o najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Dzięki niej będziesz miał pewność, że podejmowane przez Ciebie decyzje są właściwe i nie narażą Twojej firmy na żadne problemy.

wiper-pixel