WYDANIE ONLINE

Pandemia COVID-19 wywołała jeden z największych szoków gospodarczych i społecznych XXI wieku. Wiązało się to z zatrzymaniem globalnej produkcji, uderzeniem w łańcuchy dostaw na całym świecie, gwałtownym spadkiem konsumpcji wraz z załamaniem zaufania i nagłym zatrzymaniem większości sektora usług będącym konsekwencją narzuconego dystansu społecznego.

czytaj więcej »

W Polsce mamy do czynienia z cofaniem się epidemii. Warto jednak pamiętać, że mimo to nadal należy przestrzegać wytycznych ministra klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. W artykule znajdziesz kompendium wiedzy na ten temat, które stanowi zwarte podsumowanie obowiązujących przepisów.

czytaj więcej »

Pandemia wpłynęła również na zmiany aktów prawnych bezpośrednio związanych z branżą odpadową. Jakie są najważniejsze wprowadzone zmiany?

czytaj więcej »

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy spowodowany epidemią COVID-19 Komisja Europejska (KE) przyjęła nowe zasady udzielania pomocy dla przedsiębiorstw na podstawie Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Na jakie wsparcie możesz liczyć?

czytaj więcej »

Obowiązujące programy wsparcia oferują coraz więcej możliwości wykorzystania wszelkich dostępnych źródeł pomocy. W pierwszej kolejności należy skupić się jednak na analizie potrzeb i wykonalności ich uzyskania, a co być może ważniejsze − także rozliczeniu uzyskanego wsparcia.

czytaj więcej »

Pandemia koronawirusa przyczyniła się powstania specyficznych warunków pracy − zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Zmiany te dotyczą wszystkich branży, w tym działalności związanej z branżą odpadową. Z artykułu dowiesz się, jakie prawa i obowiązki przysługują poszczególnym grupom.

czytaj więcej »

Epidemia koronowirusa spowodowała wprowadzenie obowiązkowego stosowania jednorazowych masek ochronnych. Wirus może przenosić się na odpadach czy workach i pojemnikach z odpadami, z którymi kontakt mają pracownicy je odbierający, zbierający oraz pracujący w zakładach przetwarzania. Czy takie maski powinny być również noszone przez wszystkich pracowników cały czas w trakcie wykonywania przez nich pracy? Jaka jest ich skuteczność? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Panująca na świecie pandemia koronawirusa powoduje, że zwiększa się ilość zużywanego plastiku. W związku z obowiązkiem noszenia maseczek ochronnych i częstszym stosowaniem jednorazowych rękawiczek w skali świata przyrost ilości tych odpadów jest znaczący. W jaki sposób pandemia jeszcze wpłynie na branżę?

czytaj więcej »

wiper-pixel