WYDANIE ONLINE

Od 31 marca obowiązuje nowa ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie o odpadach. Co się zmieniło?

czytaj więcej »

Rozporządzenie dotyczące wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (dalej: rozporządzenie) wprowadziło przepisy dotyczące m.in. magazynowania ciekłych odpadów palnych, niezbędnego wyposażenia oraz obowiązków szkoleniowych.

czytaj więcej »

Pomimo wprowadzonych obostrzeń i ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego transporty odpadów pomiędzy krajami nie zostały wstrzymane. Komisja Europejska w ogłoszonym komunikacie podkreśliła znaczenie utrzymania tranzytu towarów, w tym odpadów, w obecnym okresie. Informacje w sprawie szczególnych procedur dla transgranicznego przemieszczania odpadów w okresie epidemii COVID-19 określił także Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po uzyskaniu nowej decyzji na zbieranie odpadów od starostwa, którą trzeba było zaktualizować do 5 marca, musimy zgłosić ten fakt do urzędu marszałkowskiego lub w systemie BDO?

czytaj więcej »

Pytanie: Zbieramy odpady z kilku gmin od różnych firm jednym pojazdem, a później wywozimy je do instalacji. Odpady są przypisywane naszej firmie i co miesiąc jest wystawiana faktura. Zawsze pod koniec miesiąca obliczaliśmy, ile odpadów odebraliśmy z każdej gminy i wtedy je odpowiednio ewidencjonowaliśmy. Co mamy zrobić teraz, gdy nie można wystawić KPOK wstecznie? Na bieżąco nie jesteśmy w stanie obliczyć, ile odpadów zostało odebranych z danej gminy, ponieważ samochody nie mają wag.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy instalacje komunalne wpisują masę odpadów wytworzonych w związku z eksploatacją instalacji, czy poza instalacją? Wytwórcą odpadów jest każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów – czy zalicza się tu również instalacja komunalna?

czytaj więcej »

W ostatnim czasie wyraźnie dało się zauważyć wzrost ceny za gospodarowanie odpadami, zarówno komunalnymi, jak również przemysłowymi. Z czego to wynika?

czytaj więcej »

W zakresie działania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarowaniu odpadami (BDO) pojawiają się problemy techniczne polegające np. na braku możliwości zalogowania przez niektórych jej użytkowników. Jak sobie z nimi radzić?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma sprzedająca substancje chemiczne (propanol i kwas azotowy) odbierała od nas zawsze puste opakowania. Teraz odmówiła ich przyjęcia, powołując się na zmianę przepisów. Czy miała rację?

czytaj więcej »

Celem stosowania osadów ściekowych na powierzchni ziemi jest wykorzystanie ich potencjału nawozowego z uwagi na zawartość substancji organicznej oraz cennych pierwiastków biogennych, tj. azotu i fosforu oraz mikroelementów. Należy zwrócić jednak szczególną uwagę na obecność metali ciężkich oraz bakterii chorobotwórczych w osadach, których zawartość powinno się dostosować do konkretnych norm. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu.

czytaj więcej »

wiper-pixel