WYDANIE ONLINE

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej: BDO) została utworzona na mocy zapisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: uo). Obowiązek rejestracji w BDO istnieje od 24 stycznia 2018 r., kiedy to rejestr zaczął funkcjonować.

czytaj więcej »

Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób wystawiać wnioski aktualizacyjne i o wykreślenie z rejestru. Obowiązek ten od 1 stycznia 2020 r. musisz realizować za pomocą BDO.

czytaj więcej »

Ewidencja odpadów prowadzona jest za pomocą kart przekazania i kart ewidencji odpadów. Z artykułu dowiesz się, w jaki sposób prowadzić KPO w systemie.

czytaj więcej »

Kartę przekazania odpadów komunalnych (dalej: KPOK) sporządza wyłącznie odbierający odpady komunalne z nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych lub prowadzący zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów komunalnych. Zatem tego rodzaju kartę przekazania można wystawić jako odbierający lub przekazujący.

czytaj więcej »

Jeżeli nie jesteś podmiotem uprawnionym do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów (tylko za pomocą kart przekazania odpadów), to musisz wystawiać także karty ewidencji odpadów. W jaki sposób realizować ten obowiązek w BDO? O tym przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Poza ogólnymi kartami ewidencji istnieją również karty ewidencji dedykowane poszczególnym rodzajom tych odpadów. Poznaj wszystkie z nich oraz zasady ich wystawiania.

czytaj więcej »

Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przewidziana jest dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zseie).

czytaj więcej »

Na moment tworzenia niniejszego opracowania moduł sprawozdawczości w BDO obejmuje wyłącznie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, dlatego tylko te zostaną opisane w artykule.

czytaj więcej »

wiper-pixel