WYDANIE ONLINE

Dzięki artykułowi możesz dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów przy użyciu Bazy danych o odpadach (BDO). Jeżeli masz wątpliwości w tym zakresie, koniecznie przeczytaj poniższy tekst.

czytaj więcej »

Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa) wprowadziła w życie m.in. przepisy dotyczące zmiany terminów składania sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dokumenty powinien wystawić mający decyzję na zbieranie odpadów, m.in. złomu, posiadający wpis do BDO, który chciałby odebrać własnym transportem złom od rolnika (zużyte maszyny rolnicze)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie decyzje powinien mieć podmiot świadczący usługi zagospodarowania odpadu o kodzie 10 01 21 (osady ściekowe)? Wystarczy zezwolenie na zbieranie i transport odpadów? Czy jeżeli firma zgłasza odbiór odpadu o kodzie 20 03 04 (szlamy ze zbiorników bezodpływowych), to wykonawca może odebrać ten odpad jako zagęszczony ściek fekalny i dostarczyć go do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków?

czytaj więcej »

Podmiot posiadający zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów powinien do 5 marca 2020 r. złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji. Jakie kary grożą za niespełnienie tego obowiązku?

czytaj więcej »

Pytanie: W skupie złomu przyjmujemy dziennie po kilka ton złomu stalowego od osób fizycznych i wypisujemy im FPO (formularz przyjęcia odpadów metali). W ramach której ewidencji należy ewidencjonować te ilości − zwykłej czy komunalnej? Jaki dokument wystawić kierowcy pojazdu na drogę, jeśli przywozimy złom naszym transportem od osób fizycznych? Czy sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE) ewidencjonować na zwykłej KEO bez podziału na grupy?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma transportowa zbiera odpady o kodzie 17 09 04 (zmieszane budowlane) od osób fizycznych robiących remonty. W jaki sposób ewidencjonować to w ramach BDO? Skoro nie jest to grupa 20, a zatem nie można wystawić KPOK.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracuję w skupie makulatury. Czy dla osób fizycznych i podmiotów zwolnionych z ewidencji, które przywożą odpady mam wystawiać jakiś dokument? Czy osoby fizyczne mogą dostarczać opakowania z papieru i tektury pod kodem 15 01 01, a opakowania z tworzyw sztucznych pod 15 01 02? Czy te odpady oraz odpady gazetowe o kodzie 20 02 01 od osób fizycznych przekazujemy dalej na podstawie KEOK?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy każda karta przekazania odpadów (KPO) powinna mieć swoją kartę ewidencji odpadów (KEO)? Jeśli wystawiłem pięć KPO dla kodu 12 01 01, muszę wówczas mieć pięć KEO? Czy w dacie wytworzenia odpadu w KEO mogę wpisać datę utworzenia KPO oraz czy zakładka „potwierdzony transport” jest ostatecznym miejscem, w którym znajdują się wszystkie KPO? Ponadto czy mogę edytować KEO nawet do końca roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak jest różnica pomiędzy odbiorem odpadu o kodzie 20 03 01 od osób prywatnych i od firm? Czy w ramach KPOK odnotowuję fakt odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych; jak mam podzielić wagowo te odpady? Odbieramy również odpady o kodzie 15 01 01 od osób prywatnych. Czy w tym przypadku również należy wystawić KPOK, tak jak przy pozostałych odpadach komunalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę skup złomu i zbieram tylko odpady metalowe (nie gromadzę innych rodzajów odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów). Czy muszę mieć monitoring online dostępny dla organów kontrolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy odpady kierowane na składowisko (m.in. o kodach 17 09 04, 16 03 04, 15 02 03) muszą posiadać testy zgodności, czy wystarczy podstawowa karta charakterystyki? Znajduje się w niej zapis mówiący, dla których odpadów wykonywanie badań jest niepraktyczne, testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania są niedostępne.

czytaj więcej »

Zdarza się, że stosowane jest pojęcie tzw. odpadów wytwarzanych poza instalacją. Na czym polega ta klasyfikacja odpadów, dowiesz się z poniższego artykułu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w jednym kontenerze można magazynować odpady komunalne w postaci opakowań po napojach oraz folię powstałą z rozpakowywania towaru do produkcji?

czytaj więcej »

Wody polskie nadzorują wysokości stawek wodociągowo-kanalizacyjnych. W związku z tym ich zadaniem powinno być pomaganie w rozstrzyganiu konfliktów, jakie zaistnieją przy wydawaniu decyzji o dostęp do sieci. Czy tak jest w rzeczywistości?

czytaj więcej »

wiper-pixel