WYDANIE ONLINE

W związku z rozszerzeniem funkcjonalności Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) macie trudności i wątpliwości w zakresie jej funkcjonowania. W artykule postaramy się udzielić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

czytaj więcej »

Pytanie: Za 2019 rok musimy złożyć sprawozdanie o ZSEiE, bateriach i akumulatorach, zbiorcze zestawienie o odpadach oraz uiścić opłatę środowiskową. Ciężko rozeznać się w nowych przepisach − co się zmieniło? Czy formularze pozostają z poprzedniego roku ,czy wysyłamy je za pośrednictwem BDO?

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie ministra klimatu w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, które weszło w życie 6 stycznia 2020 r., zawiera wytyczne pozwalające na klasyfikację odpadów zakaźnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy wydaną decyzję na zbieranie odpadów i chcemy dodać do niej nowy kod odpadu (13 02 05* − mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych). Jak powinno wyglądać takie pismo i czy trzeba do niego dodać załączniki? Czy wiąże się to z dodatkową opłatą?

czytaj więcej »

Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie składowania odpadów mogą przyjąć postać opłaty zwykłej lub podwyższonej. Jak je wyliczyć? O tym w artykule.

czytaj więcej »

Nowy projekt rozporządzenia ministra klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów ma na celu doprecyzowanie części przepisów wcześniej obowiązującego rozporządzenia m.in. w odniesieniu do wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów oraz ich monitoringu.

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy z przedsiębiorcami podpisane umowy na odbiór odpadów, w ramach których od części firm odbieramy odpady o kodach 15 01 01, 15 01 03, 15 01 07, ale także gruz i inne. Jeżeli odbieramy tylko odpady komunalne (np. od zakładów fryzjerskich), czy taka firma musi mieć numer BDO i trzeba wystawiać KPOK lub prowadzić KEO? Czy inne małe firmy muszą mieć wpis do BDO?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jak powinniśmy uzupełnić oraz komu przekazać zaświadczenie potwierdzające recykling za poprzedni rok kalendarzowy?

czytaj więcej »

Główną przyczyną systematycznego wzrostu masy komunalnych osadów ściekowych w skali kraju jest realizacja w ostatnich latach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych adresowanego do tzw. aglomeracji. W związku z wzrastającą ilością osadów pojawia się także problem z ich zagospodarowaniem. W jaki sposób można zagospodarować je w biogazowniach?

czytaj więcej »

wiper-pixel