WYDANIE ONLINE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzi także zmiany w ustawie o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 i 730). Ustawa obecnie jest na etapie prac sejmowych. Na co już teraz powinieneś się przygotować?

czytaj więcej »

Na podstawie zmian w ustawie o odpadach (u.o.), które weszły w życie 5 września 2018 r., zostały dodane nowe przesłanki odmowy wydawania zezwoleń odpadowych dla recydywistów (tzw. wilczy bilet). Kiedy możesz go otrzymać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dane (rodzaje i masy odpadów) zawarte w operacie ppoż. muszą być takie same jak we wniosku? Co jeśli w operacie jest dany kod odpadu, a we wniosku nie, a ilości odpadów magazynowanych w ciągu roku są inne? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wygląda kontrola WIOŚ po złożeniu wniosku o wydanie nowego zezwolenia i w jaki sposób się do niej przygotować?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę skup metali i akumulatorów w hali i staram się o aktualizację zezwolenia. Urząd stwierdził, że maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w ciągu roku nie może być większa niż całkowita pojemność hali – czy ma rację? Hala jest nieduża, a metale wywozimy kilka razy w tygodniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Posiadamy zezwolenie na zbieranie odpadów dla siedziby głównej (mamy też kilka oddziałów), gdzie znajduje się nasz główny magazyn. Wśród kodów zbieranych odpadów są odpady z prowadzonych remontów (grupa 17), odpady opakowaniowe, spawalnicze, maty filtracyjne oraz odpady o kodach 16 02 13*, 16 06 01*, 16 06 02*, 16 02 14, 16 06 04 i 16 06 05. Czy powinniśmy składać sprawozdania jako zbierający ZSEiE oraz akumulatory i baterie, czy dotyczy nas wyłącznie roczne sprawozdanie o odpadach?

czytaj więcej »

Pytanie: Ostatnio dużo słyszałem o bioplastiku i zastanawiam się, czy faktycznie jest on tak przyjazny dla środowiska i czy będzie mógł w przyszłości zastąpić tworzywa sztuczne?

czytaj więcej »

Zakres dokumentów wymaganych w przypadku działalności polegającej na sortowaniu odpadów jest zależny od jej skali. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

W związku z nasileniem się w ostaniem czasie pożarów składowisk odpadów na zarządzających tymi składowiskami zostało nałożonych sporo nowych obowiązków. Jakich? Dowiesz się z poniższego artykułu.

czytaj więcej »

Jeżeli regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) narzucają zbyt wysokie stawki za odpady, gdyż korzystają z pozycji monopolisty w regionie, pokrzywdzone spółki komunalne mogą domagać się zwrotu pieniędzy. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule.

czytaj więcej »

Gminy zazwyczaj wykorzystują dwa modele zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Należą do nich dzierżawa oraz wniesienie aportem do spółek komunalnych. Każda z tych metod ma swoje wady i zalety, ale którą z nich powinieneś wybrać?

czytaj więcej »

wiper-pixel